Selecteer een pagina

Wie wel eens langer dan 20 seconden heeft geplanked, weet waarom het een zinvolle oefening is. Het traint op een natuurlijke manier je rompstabiliteit. Eenvoudige oefening, maar niet simpel.

Ik ga mijn trucje vertellen. Mijn record is overigens 5,5 minuten.

Ik zoek een focuspunt. Ik kijk naar iets onbeduidends op de grond. Ik zoek een afwijking op de mat en richt al mijn aandacht daarop. Een focuspunt is een mentale houvast als je onder druk komt te staan.
Een focuspunt zorgt ervoor dat je bezig bent met datgene waar je op gericht bent, en minder op alle ongemakken. Op pijntjes, vermoeidheid.

En sjah, dat is natuurlijk een prachtige metafoor. Wat is je focuspunt? Of je focuspunten? Als het gaat om sport, wil je naar een doel toewerken? Of richt je je vooral om lol maken in de gym? Richt je jouw aandacht meer op het sociale contact, zodat het trainen leuker wordt?

Maar als je het breder trekt? Waar richt jij je aandacht op? Wil je doelen halen? Dan kom je langs pijntjes, ongemakken. Je komt momenten tegen waarop je geen zin meer hebt. Of misschien juist dat je zo opgaat in je werk, dat het lastig is om te stoppen. Iedereen komt tegenslagen tegen, mensen met een scherpe focus zijn veerkrachtiger.
Voor mij geldt dat ik een sportieve ambitie heb losgelaten en me focus op mijn bedrijf. Ik bedrijf topsport in het ondernemerschap. Dat maakt me veerkrachtiger als ik een pittige maand heb. Het maakt dat ik teleurstellingen beter van me af kan schudden, en verder kan.

Focus is één van de belangrijkste aspecten van succes. Daarom hier 3 tips van Tony Robbins.

Focustips:

1. Tijd – Focus niet op het verleden. Wissel je focus af tussen af en toe de toekomst. En grotendeels in het nu. Wat kan ik nu doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik kan genieten van wat ik doe?
2. Invloed – Focus op alles waar je invloed op hebt. Alles wat je niet kunt beïnvloeden is je aandacht niet waard. Concreet: Hoeveel nieuws wil je lezen/horen?
3. Rijkdom – Focus op wat je hebt. Niet op wat je niet hebt. Rijkdom is meer dan materiaal. Rijkdom is gezondheid, groei, gezin, geluk. Train je gedachten op blijdschap met wat je hebt, niet wat je mist.

Bruce Lee zei: “Een succesvol krijger is een doorsnee mens met een laserscherpe focus.”